Aktif Dizinde Unix Attributeleri – Network Information Service (NIS Tools)

Aktif dizinde etki alanı kontrolcüsü (DC) üzerinde Unix/Linux özniteliklerinin görüntülenmesini sağlamak için Server Manager ile “Server for NIS Tools” feature eklenmelidir. Network Information Service (NIS) araçlarını eklemek için Microsoft Server 2008 R2 server managerda aşağıdaki resimde görülen özellik  eklenmelidir.

nis

Daha sonra sunucunun “restart” edilerek yeniden başlatılması gerekmektedir. Aktif dizinde kullanıcı özelliklerinde aşağıdaki gibi “UNIX Attributes” sekmesinde kullanıcı unix öznitelikleri görüntülenecektir.

nis2