“Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi” Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri – SUSE Linux Enterprise 15 – CIS Benchmark

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi

Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi uyum çalışmalarını yürüten kurumlara destek olmak amacıyla bir dizi yazı yayınlıyorum. CIS Benchmark’lar ile Bilgi ve İletişim Güvenliği tedbirlerinin eşleştirmelerini sunmayı hedefliyorum. Bu yazımda “SUSE Linux Enterprise 15” işletim sistemi sıkılaştırmalarının Nessus gibi otomatize araçlarla uygulanma durumunu CIS kontrolleri ile yapabilmenize yardımcı olmayı hedefliyorum.

Tedbir Alt BaşlıkTedbir
No.
Tedbir AdıTedbir TanımıCIS
SUSE-Linux-15
CIS_SUSE_Linux_Enterprise_15_Benchmark_v1.1.1
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.1Kullanılmayan Dosya Sistemlerinin Pasif Hale GetirilmesiKullanılmayan dosya sistemleri (cramfs, freevxfs, hfs vb.) pasif hale getirilmelidir.1.1.1.1 Ensure mounting of squashfs filesystems is disabled (Automated)
1.1.1.2 Ensure mounting of udf filesystems is disabled (Automated)
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.2Yetkili Kullanıcı Hesap YönetimiSisteme erişecek her kişi için ayrı bir kullanıcı hesabı oluşturulmalıdır. Oluşturulan kullanıcılar için yetkiler belirlenmelidir. Kullanılmayan hesaplar kaldırılmalıdır. Sistem kullanıcılarının kabuğu /sbin/nologin olmalıdır. Root login mümkünse engellenmelidir. Tüm makinelerde UID değeri 0 olan tek kullanıcı root olmalıdır. Ayrıca aynı isme veya UID değerine sahip kullanıcı veya grup bulunmamalıdır. Servis ve sistem kullanıcıları hariç parolasız kullanıcılar bulunmamalıdır. Sudoers kullanıcıları değişikliklere karşı takip edilmelidir.4.1.7 Ensure login and logout events are collected (Automated)
4.1.14 Ensure changes to system administration scope (sudoers) is collected (Automated)
4.1.15 Ensure system administrator actions (sudolog) are collected (Automated)
5.2.10 Ensure SSH root login is disabled (Automated)
5.2.11 Ensure SSH PermitEmptyPasswords is disabled (Automated)
5.3.1 Ensure password creation requirements are configured (Automated)
5.3.2 Ensure lockout for failed password attempts is configured (Automated)
5.3.3 Ensure password reuse is limited (Automated)
5.4.1.1 Ensure password hashing algorithm is SHA-512 (Automated)
5.4.1.2 Ensure password expiration is 365 days or less (Automated)
5.4.1.3 Ensure minimum days between password changes is configured Automated)
5.4.1.4 Ensure password expiration warning days is 7 or more (Automated)
5.4.2 Ensure system accounts are secured (Automated)
5.4.3 Ensure default group for the root account is GID 0 (Automated)
5.5 Ensure root login is restricted to system console (Manual)
6.2.3 Ensure root is the only UID 0 account (Automated)
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.3Dosya Sistemi Güvenli Erişim Düzenlemeleriİçeriği değiştiğinde, silindiğinde veya taşındığında sistemin çalışmasını olumsuz yönde etkileyebilecek çalışma dosyalarının, kütüphanelerin ve yapılandırma dosyalarının (SUID ve SGID dosyaları, kayıt dosyaları, cron dosyaları, başlangıç betikleri, /etc/passwd, /etc/shadow vb.) yetkilendirmeleri amacına uygun şekilde düzenlenmeli ve kurum politikaları doğrultusunda denetlenmelidir. Varsayılan kullanıcı umask değeri en az yetki prensibine göre ayarlanmalıdır.4.1.4 Ensure events that modify user/group information are collected (Automated)
4.1.5 Ensure events that modify the system’s network environment are collected (Automated)
4.1.6 Ensure events that modify the system’s Mandatory Access Controls are collected (Automated)
5.1.1 Ensure cron daemon is enabled and running (Automated)
5.1.2 Ensure permissions on /etc/crontab are configured (Automated)
5.1.8 Ensure cron is restricted to authorized users (Automated)
5.1.9 Ensure at is restricted to authorized users (Automated)
5.4.5 Ensure default user umask is configured (Automated)
6.1.2 Ensure permissions on /etc/passwd are configured (Automated)
6.1.3 Ensure permissions on /etc/shadow are configured (Automated)
6.1.4 Ensure permissions on /etc/group are configured (Automated)
6.1.11 Audit SUID executables (Manual)
6.1.12 Audit SGID executables (Manual)
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.4Güvenli Disk Bölümlendirmeİşletim sistemi dosyaları ile kullanıcı dosyaları, /home, /root, /boot, /tmp vb. birimler ayrı disk bölümlerinde tutulmalıdır.1.1.10 Ensure separate partition exists for /var (Automated)
1.1.11 Ensure separate partition exists for /var/tmp (Automated)
1.1.15 Ensure separate partition exists for /var/log (Automated)
1.1.17 Ensure separate partition exists for /home (Automated)
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.5Otomatik Başlatma (Mount) Özelliğinin Pasif Hale GetirilmesiCD/DVD ve USB gibi harici medyanın otomatik olarak mount edilmesini önlemek adına otomatik mount özelliği pasif hale getirilmelidir. Ayrıca /tmp dizini gibi mount noktalarında noexec, nodev, nosuid parametreleriyle çalıştırılabilir dosyalar pasif hale getirilmelidir.1.1.1.1 Ensure mounting of squashfs filesystems is disabled (Automated)
1.1.1.2 Ensure mounting of udf filesystems is disabled (Automated)
1.1.1.3 Ensure mounting of FAT filesystems is limited (Automated)
1.1.23 Disable Automounting (Automated)
1.1.3 Ensure noexec option set on /tmp partition (Automated)
1.1.4 Ensure nodev option set on /tmp partition (Automated)
1.1.5 Ensure nosuid option set on /tmp partition (Automated)
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.6Dosya Sistemi Bütünlük Kontrollerinin Düzenli Olarak YapılmasıÖnemli görülen dosyaların bütünlüğü düzenli olarak kontrol edilmelidir.1.4.1 Ensure AIDE is installed (Automated)
1.4.2 Ensure filesystem integrity is regularly checked (Automated)
6.2.4 Ensure root PATH Integrity (Automated)
5.1.2. Linux İşletim Sistemi Sıkılaştırma Tedbirleri5.1.2.7Önyükleme (Boot) Ayarlarının Güvenli Şekilde YapılandırılmasıKullanılan makinelerde önyükleyici (bootloader) parolası belirlenmeli ve zorunlu tutulmalıdır. Ayrıca tek kullanıcı modu için kimlik doğrulaması yapılmalıdır. Boot edilebilir cihazlar listesi kısıtlanmalıdır. Kullanılmıyorsa USB, Firewire, Thunderbolt, PCMCIA vb. cihazlar iptal edilmelidir.1.5.1 Ensure bootloader password is set (Automated)
1.5.2 Ensure permissions on bootloader config are configured (Automated)
1.5.3 Ensure authentication required for single user mode (Automated)

06.07.2019 tarihli ve 2019/12 sayılı Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi’ndeki; “… kamu kurum ve kuruluşları ile kritik altyapı niteliğinde hizmet veren işletmelerde uygulanmak üzere farklı güvenlik seviyeleri içeren”,  “Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi“, T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı tarafından 27.07.2020 tarihinde https://cbddo.gov.tr/bgrehber adresinden yayımlanarak erişime sunulmuştur.

CIS kıyas dokümanları ile Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi Tedbirleri eşleştirmelerinde eksiklik, hata ya da yanlışlık tespit ederseniz lütfen iletişime geçiniz, teşekkürler.