CcmSetup failed with error code 0x80004005 SCCM 2012 SP1 Hatası

System Center Configuration Manager 2012 Sp1 yüklü bir ortamda, SCCM ile imajdan kurduğunuz yeni işletim sistemi yüklü bilgisayarlara SCCM Client kurulamıyor ve şu hatayı mı alıyorsunu?
CcmSetup failed with error code 0x80004005

SCCM istemci uzun zaman beklemenize rağmen kurulamıyorsa, yukarıdaki hatayı alıp almadığınızı istemci bilgisayarın C:\Windows\ccmsetup\Logs\ klasörü altındaki “ccmsetup.log” dosyasını kontrol etmelisiniz! Bu log dosyası içinde bir yerlerde <![LOG[CcmSetup failed with error code 0x80004005]LOG]!><time=”13:56:20.157-120″ date=”02-13-2013″ component=”ccmsetup” context=”” type=”1″ thread=”2888″ file=”ccmsetup.cpp:10544″> satırını göreceksiniz.

Bu problemi çözmek için SCCM sunucusunda şu yamayı yapmalısınız:
SCCM Hotfix for Client Installation
ttp://support.microsoft.com/kb/2801987/en-us