Endüstriyel Kontrol Sistemleri (EKS) Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Kurulumu

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulumu, ön hazırlık, tasarım, uygulama ve gelişim gibi dört ana başlık altında toplanabilir.

Şekil 1: Örnek Siber Güvenlik Operasyon Merkezi Kurulum Aşamaları

Ön Hazırlık – Planlama Aşaması

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulumu kapsamında önerilen ön hazırlık – planlama aşaması adımları aşağıdaki gibidir.

 • Sertifikasyon – Uyumluluk Danışmanlığı
 • Felaket Kurtarım
 • Tasarım Ekibinin Kurulması
 • Operasyon Merkezi Ziyaretleri

Tasarım Aşaması

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulumu kapsamında önerilen tasarım aşaması adımları aşağıdaki gibidir.

 • Servisler ve Teknolojilerin Belirlenmesi
  • Kayıt yönetimi ve olay korelasyonu
  • İhlal tespit ve ihlal yönetimi
  • Veri Koruma
   • Veri kaçağı önleme (DLP)
   • Web Uygulama Güvenlik Duvarı (WAF)
   • Dosya Aktivite İzleme (FAM)
   • Veritabanı Erişim İzleme (DAM)
  • Güvenlik Altyapısı
  • Sınır Güvenliği
   • DDoS Önleme
   • Güvenlik Duvarı
   • Saldırı Tespit ve Engelleme Sistemi (IPS/IDS)
   • Link Şifreleme
   • Anti APT
  • Kimlik Yönetimi
   • PKI
   • NAC
  • Performans Göstergelerinin Belirlenmesi
  • Operasyon Merkezinin Tesisi
  • Güvenlik Altyapısının Kurulması

Uygulama Aşaması

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulumu kapsamında önerilen uygulama aşaması adımları aşağıdaki gibidir.

 • Politika ve Prosedürlerin Belirlenmesi
 • Yetkinlik Aktarımı ve Danışmanlık Faaliyetleri
 • Prototip/Test Ortamının Kurulması

Gelişim ve Geliştirme Aşaması

Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurulumu kapsamında önerilen geliştirme aşaması adımları aşağıdaki gibidir.

 • Performans Göstergelerinin Takibi
 • Sertifikasyon ve Uyumluluk
 • Güvenlik Operasyon Merkezi Yönetimi