Güvenli Yazılım Geliştirme Kılavuzu yayımlandı

Güvenli Yazılım Geliştirme Kılavuzu’nun ilk sürümü (Sürüm 1.0) TÜBİTAK-BİLGEM Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından 16 Nisan 2018 tarihinde Siber Güvenlik Eğitim portalinden (https://egitim.sge.gov.tr) yayımlandı.

Kılavuzda, projelerin ihtiyaçlarına ve istenen güvenlik seviyelerine göre uyarlanabilmesini sağlayacak uygulama güvenlik kuralları ile genel denetim listesi yer alıyor, yazılım geliştiren her kurumun referans alacağı bir doküman olması açısından güzel bir başlangıç.

Kılavuzun ilk sürümüne aşağıdaki adresten erişebilirsiniz.

https://egitim.sge.gov.tr/pluginfile.php/6115/mod_page/content/20/SGE-KLV-GuvenliYazilimGelistirmeKilavuzu_Rev1.0.pdf