Windows 7 Türkçe Bilgisayarlarda Önerilen Denetim İlkelerinin (Audit Policy) Uygulanması

Windows 7 Türkçe işletim sistemine sahip bilgisayarlarda aşağıdaki denetim politikalarının uygulanması sırasında hatayla karşılaşmanız muhtemeldir. Aşağıdaki gibi bir “bat” dosyası size problem yaratabilir, çünkü alt kategöri isimlerinin Türkçe olması gerekmektedir.

@ECHO OFF
auditpol /set /subcategory:”IPsec Driver” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Security State Change” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Security System Extension” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Process Creation” /success:enable /failure:disable
auditpol /set /subcategory:”Audit Policy Change” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Computer Account Management” /success:enable /failure:disable
auditpol /set /subcategory:”Other Account Management Events” /success:enable /failure:disable
auditpol /set /subcategory:”Credential Validation” /success:enable /failure:disable


Bu sorunu çözmek için alt kategori isimlerinin Türkçe karşılıklarının bulunması gerekir, aşağıdaki satırlar gerekli denetim politikalarının Türkçe işletim sistemine uygun komutları içermektedir.

@ECHO OFF
auditpol /set /subcategory:”IPsec Sürücüsü” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Güvenlik Durumu Değişikliği” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Güvenlik Sistemi Uzantısı” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”İşlem Oluşturma” /success:enable /failure:disable
auditpol /set /subcategory:”İlke Değişikliğini Denetle” /success:enable /failure:enable
auditpol /set /subcategory:”Bilgisayar Hesabı Yönetimi” /success:enable /failure:disable
auditpol /set /subcategory:”Diğer Hesap Yönetimi Olayları” /success:enable /failure:disable
auditpol /set /subcategory:”Kimlik Bilgisi Doğrulama” /success:enable /failure:disable

Ancak dikkat etmeniz gereken önemli bir nokta da kaydettiğiniz bat dosyanın formatıdır. Tavsiyem “wordpad” ile bu dosyayı oluşturup, daha sonra “farklı kaydet” ile “Metin Belgesi – MS-DOS Biçimi” şeklinde kaydetmenizdir.

Diğer alt kategori isimlerinin Türkçe karşılığı şu komut ile bulunabilir:
“auditpol /list /subcategory:*”

Sonuç olarak denetim ilkeleri içinkategori ve altkategoriler listelenecektir.

Kategori/Alt Kategori
Sistem
Güvenlik Durumu Değişikliği
Güvenlik Sistemi Uzantısı
Sistem Bütünlüğü
IPsec Sürücüsü
Diğer Sistem Olayları
Oturum Aç/Kapat
Oturum Aç
Oturumu Kapat
Hesap Kilitleme
IPsec Ana Modu
IPsec Hızlı Modu
IPsec Genişletilmiş Modu
Özel Oturum Açma
Diğer Oturum Açma/Kapatma Olayları
Ağ İlkesi Sunucusu
Nesne Erişimi
Dosya Sistemi
Kayıt Defteri
Çekirdek Nesnesi
SAM
Sertifika Hizmetleri
Oluşturulan Uygulama
Tanıtıcı Değiştirme
Dosya Paylaşımı
Filtre Platformu Paket Bırakma
Filtre Platformu Bağlantısı
Diğer Nesne Erişim Olayları
Ayrıntılı Dosya Paylaşımı
Ayrıcalık Kullanımı
Hassas Ayrıcalık Kullanımı
Hassas Olmayan Ayrıcalık Kullanımı
Diğer Ayrıcalık Kullanım Olayları
Ayrıntılı İzleme
İşlem Oluşturma
İşlem Sonlandırma
DPAPI Etkinliği
RPC Olayları
İlke Değişimi
İlke Değişikliğini Denetle
Kimlik Doğrulama İlkesi Değişikliği
Yetkilendirme İlkesi Değişikliği
MPSSVC Kural Düzeyi İlke Değişikliği
Filtre Platformu İlke Değişikliği
Diğer İlke Değişikliği Olayları
Hesap Yönetimi
Kullanıcı Hesabı Yönetimi
Bilgisayar Hesabı Yönetimi
Güvenlik Grubu Yönetimi
Dağıtım Grubu Yönetimi
Uygulama Grubu Yönetimi
Diğer Hesap Yönetimi Olayları
DS Erişimi
Dizin Hizmeti Erişimi
Dizin Hizmeti Değişiklikleri
Dizin Hizmeti Çoğaltma
Ayrıntılı Dizin Hizmeti Çoğaltma
Hesap Oturumu Açma
Kimlik Bilgisi Doğrulama
Kerberos Hizmeti Anahtar İşlemleri
Diğer Hesap Oturum Açma Olayları
Kerberos Kimlik Doğrulama Hizmeti