rsyslog servisini yeniden başlatmak ve durdurmak için komutlar

Önce servisin durumunu öğrenebilirsiniz:
service rsyslog status
Servisi durdurmak için:
service rsyslog stop

Servisi yeniden başlatmak için:
service rsyslog restart
Servisi başlatmak için:
service rsyslog start